Inwoners van Peel en Maas kunnen in maart naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Omroep P&M heeft deze kieswijzer ontwikkeld om de kiezer een handje op weg te helpen.

Stelling 1 / 30

De gemeente moet een projectleider aanstellen die met inwoners initiatieven gaat ontwikkelen.

Stelling 2 / 30

Bedrijven in onze gemeente worden gestimuleerd om werkervaringsplekken te bieden aan de jeugd. 

Stelling 3 / 30

Er moet een groenplan per kern komen, waarin ruimte is voor de inbreng van en onderhoud door de eigen bewoners.

In een groenplan is in hoofdlijnen aangegeven hoe er meer, beter en bereikbaar groen moet komen in de gemeente.

Stelling 4 / 30

Er moet een onderzoek komen om dorpscentra autovrij te maken.

Stelling 5 / 30

Er moet een pilot komen om de regulering van wietteelt toe te staan, zoals een coffeeshop.

Stelling 6 / 30

Arbeidsmigranten moeten integreren in de kernen en niet in speciale woonparken buiten de dorpen.

Stelling 7 / 30

Mantelzorgers moeten een betere ondersteuning krijgen.

Stelling 8 / 30

De gemeente moet samenwerking tussen verschillende verenigingen meer stimuleren.

Veel verenigingen hebben het lastig. De ledenaantallen dalen en mensen voor het bestuur zijn lastig te vinden. Samenwerking tussen verenigingen zou de kwaliteit kunnen bevorderen.

Stelling 9 / 30

De gemeente moet Peel en Maas nog meer op de kaart zetten als toeristische gemeente.

Stelling 10 / 30

Er moet een duurzaamheidsloket komen waar inwoners onafhankelijk advies kunnen krijgen.

Stelling 11 / 30

Er moet een monumentenlijst worden opgesteld.

Op een monumentenlijst staan cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten die beschermd zijn. Doel van deze bescherming is om dit erfgoed voor toekomstige generaties te behouden.

Stelling 12 / 30

De gemeente moet meer geld investeren om criminaliteit op het platteland tegen te gaan.

Stelling 13 / 30

De verkeersveiligheid in de dorpen moet worden aangepakt.

Stelling 14 / 30

De hoogspanningslijnen in Kessel en Kessel-Eik moeten onder de grond worden gelegd.

De hoogspanningslijnen houden de gemoederen in Kessel-Eik en Kessel al vele jaren bezig. De kabels lopen letterlijk midden door Kessel-Eik en vlak langs Kessel af. Of ze gevaarlijk zijn voor de gezondheid is vrijwel niet te bewijzen, maar volgens inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven zorgen de hoogspanningslijnen voor nog veel meer problemen. De huizenmarkt ligt op zijn gat, bedrijven ondervinden last en hoogspanningslijnen zijn niet bepaald een toeristentrekker.

Stelling 15 / 30

In de gemeente moeten grotere sportevenementen worden georganiseerd.

Stelling 16 / 30

Er moet geïnvesteerd worden in technologie om de kwaliteit van leven van thuiswonenden en hun naasten te vergroten.

Stelling 17 / 30

Op terreinen die in bezit van de gemeente zijn, moet sociale woningbouw worden gerealiseerd.

Stelling 18 / 30

Boeren moeten gestimuleerd worden om over te stappen op biologische en circulaire landbouw.

Stelling 19 / 30

Er moet geïnvesteerd worden in het centrum van Panningen, ook al gaat dat ten koste van woningen.

Stelling 20 / 30

In elke dorpskern moet een basisschool behouden blijven.

Stelling 21 / 30

De inwoners van de dorpen zijn beter in staat om hulp in het huishouden uit te voeren dan de gemeente.

De doorontwikkeling van Hulp bij het huishouden van de gemeente Peel en Maas wordt een dorpsvoorziening. Bij een dorpsvoorziening ligt de regie en verantwoordelijkheid van hulp bij het huishouden volledig bij de dorpen. De hulp wordt laagdrempelig en dichtbij de inwoners georganiseerd, met als eerste aanspreekpunt de dorpsondersteuners in ieder dorp.

Stelling 22 / 30

Een raad van gelote burgers moet opnieuw worden ingevoerd om burgers meer invloed te laten hebben in de lokale democratie.

Stelling 23 / 30

De gemeente moet investeren in het ontwikkelen van creatieve, nieuwe woonvormen zoals tiny houses en mantelzorgwoningen.

Stelling 24 / 30

Op alle woningen moeten zonnepanelen komen te liggen.

Stelling 25 / 30

Er moet één loket komen waar ondernemers terechtkunnen voor vragen, vergunningen en schuldhulpverlening.

Stelling 26 / 30

Ondernemers moeten meer mogelijkheden krijgen om creatief te ondernemen, zodat ze zelf kunnen beslissen wanneer ze zelf open gaan.

Stelling 27 / 30

Er moet een onderzoek komen naar het opwekken van kernenergie in Noord-Limburg.

Stelling 28 / 30

Historische panden en beschermde dorpsgezichten moeten behouden blijven.

Stelling 29 / 30

Peel en Maas moet openstaan om ruimte te bieden voor een asielzoekerscentrum.

Stelling 30 / 30

Eigen inwoners moeten voorrang krijgen bij het toewijzen van nieuwbouwhuizen.

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Kies maximaal 3 stellingen die u extra belangrijk vindt.